Vilniaus universiteto techninis centras
Šiandien yra 2019-10-17, Thursday

Apie LITNET VU TC

LITNET VU TCtai   Lietuvos mokslo ir studijų akademinio tinklo LITNET   Vilniaus universiteto   techninis centras

LITNET — tai Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas, įkurtas 1992 m. Lietuvos universitetų ir mokslo institutų iniciatyva.  LITNET jungia mokslo, studijų ir švietimo institucijų kompiuterių tinklus. Prie šio tinklo prijungtoms institucijoms teikiamos duomenų perdavimo ir su juo susijusios paslaugos, diegiami inovatyvūs kompiuterių tinklo ir paslaugų sprendimai. LITNET veiklą remia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM), Europos Sąjungos Komisija bei kitos organizacijos.

LITNET veikimo ir valdymo, infrastruktūros ir jame teikiamų paslaugų palaikymo bei plėtros principai yra apibrėžiami ŠMM ir universitetų, vykdančių LITNET techninių centrų funkcijas, bendradarbiavimo sutartimi (2011 m. sausio 12d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. S-12).

LITNET valdymo klausimus sprendžia LITNET taryba.

LITNET infrastruktūrą valdo LITNET techniniai centrai (TC). LITNET techninių centrų funkcijas vykdo Vilniaus universitetas (LITNET VU TC), Kauno technologijos universitetas (LITNET KTU TC), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (LITNET VGTU TC), Vytauto Didžiojo universitetas (LITNET VDU TC), Klaipėdos universitetas (LITNET KU TC), Šiaulių universitetas (LITNET ŠU TC).

Pagrindinės nuolat veikiančios LITNET darbo grupės:

  • LITNET ekspertų grupė
  • Tinklo incidentų tyrimo tarnyba CERT

LITNET yra Europos akademinių kompiuterių tinklų asociacijos GÉANT narys.

Aukščiausias GÉANT valdymo organas – GÉANT Generalinė asamblėja (GÉANT GA – GÉANT General Assembly).

LITNET atstovai GÉANT GA:   Raimundas Tuminauskas (KTU), Aurelija  Gefenienė (VU).

  

Pagrindiniai faktai

Atnaujinta: 2015-07-24 .AG
Peržiūrėta: 2015-07-24.AG