Apie LITNET VU TC

2021-06-02 11:57

LITNET VU TC — tai   Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET Vilniaus universiteto   techninis centras.

LITNET — tai Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas, įkurtas 1992 m. Lietuvos universitetų ir mokslo institutų iniciatyva.  LITNET jungia mokslo, studijų ir švietimo institucijų kompiuterių tinklus. Prie šio tinklo prijungtoms institucijoms teikiamos duomenų perdavimo ir IT paslaugos, diegiami inovatyvūs kompiuterių tinklo ir paslaugų sprendimai. LITNET veiklą remia Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM), Europos Sąjungos Komisija bei kitos organizacijos.

LITNET veikimo ir valdymo, infrastruktūros ir jame teikiamų paslaugų palaikymo bei plėtros principai yra apibrėžiami ŠMM ir universitetų, vykdančių LITNET techninių centrų funkcijas, bendradarbiavimo sutartimi (2011 m. sausio 12d. Bendradarbiavimo sutartis Nr. S-12).

LITNET valdymo klausimus sprendžia LITNET taryba.

LITNET infrastruktūrą valdo LITNET techniniai centrai (TC). LITNET techninių centrų funkcijas vykdo Vilniaus universitetas (LITNET VU TC), Kauno technologijos universitetas (LITNET KTU TC), Vilniaus Gedimino technikos universitetas (LITNET VGTU TC), Vytauto Didžiojo universitetas (LITNET VDU TC), Klaipėdos universitetas (LITNET KU TC).

Pagrindinės nuolat veikiančios LITNET darbo grupės:

  • LITNET ekspertų grupė
  • Tinklo incidentų tyrimo tarnyba CERT

LITNET yra Europos akademinių kompiuterių tinklų asociacijos GÉANT narys.

LITNET veiklą reglamentuojantys dokumentai:

Tipinė LITNET paslaugų teikimo sutartis tarp LITNET VU TC ir Institucijos